Tidigare arbeten

kyrkaKyrkor som vi renoverat.

Töftedals kyrka
Håbols kyrka
Nössemarks kyrka
Dals ed kyrka
Laxarby kyrka
Vårviks kyrka
Bengtsfors kyrka
Torrskogs kyrka
Ärtemarks kyrka
Mo kyrka
Tösse kyrka
Ånimskogs kyrka
Fröskogs kyrka
Bovallstrands kyrka
Tossene kyrka
Sundalsryrs kyrka
Vänersborgs kyrka
Dalskog kyrka
Lerdals kyrka
Ör kyrka
Bengtsfors missonshus